Du och ditt arbete påverkas av juridik

Vårt fokus är inte att du ska lära dig all juridik utan att du ska få relevant
information om hur juridiken påverkar dig och ditt företag eller organisation.
Vi koncentrerar oss helt och hållet på hur du gör saker rätt, för att spara tid och pengar.

Se varningstecknen och undvik de dyra misstagen.
 98% av deltagarna rekommenderar andra att gå!

Varför Juridikdagen?

Du sparar pengar

Tvister med motparter och myndigheter kan stå dig dyrt. Även om man försöker göra rätt hamnar du som företagsledare regelbundet i situationer där du och din motpart har olika syn på vad som är rätt. Även om du har råd med juristkonsultation när behov uppstår, kan du spara mycket pengar genom att agera innan tvisten är ett faktum.

Från och med 2017 har vi lanserat E-kurser inom juridik. Vi har bland annat lanserat Juridik för beslutsfattare, vilket är en företagsjuridisk utbildning som behandlar olika rättsområden som är extra viktigt för dig som företagare att ha koll på.

Alla delar i Juridik för beslutsfattare ingår i Trygghetspaketet.
Här är ett smakprov på den första delen av utbildningen som är fokuserad på fordran och tvist.

Aktuella kurser

Juridikdagen för Bygg & Entreprenad I

entreprenadFör chefer i små och medelstora bolag inom bygg och entreprenad.
Under en heldag får du lyssna på erfarna affärsjurister med vana och förståelse för just din vardag och dina utmaningar.
Juridikdagen går igenom de viktigaste lagarna och reglerna som du behöver känna till för att minska riskerna för problem.

las_mer_om_kursen

boka_kurs

las_mer_om_kursen

Juridikdagen för Bygg & Entreprenad II

Bygg-Entreprenad-FordjupningVår fördjupningskurs i entreprenadjuridik ger dig en djupare inblick i den dagliga juridiken. Kursen har en ekonomisk inriktning där ett stort fokus ligger på hur du med enkla knep ska kunna tjäna mer pengar på din verksamhet. Kursen lär dig också att förebygga olika juridiska problem och därmed slippa onödiga kostnader.

las_mer_om_kursen

boka_kurs

las_mer_om_kursen

Juridikdagen Arbetsrätt

En utbildningsdag om juridik anpassad för alla chefer och ansvariga med fokus på arbetsrätt. Här kommer du under en heldag antingen fräscha upp gamla kunskaper eller lära dig allt om vanliga fallgropar som både nya och gamla i branschen tyvärr hamnar i.
Träffa juridiska experter, andra företagsledare och skapa värdefulla kontakter.

las_mer_om_kursen

boka_kurs

las_mer_om_kursen

Juridikdagen för IT-ansvariga

itEn utbildningsdag om juridik anpassad för dig som jobbar som IT-ansvarig.
Fokus på de ämnen som kan ställa till det för dig: integritetshandlingar, upphovsrätt, företagshemligheter samt arbetsrätt.
Se varningstecknen i tid och undvik de dyra misstagen.
Träffa juridiska experter, andra företagsledare och skapa värdefulla kontakter.

las_mer_om_kursen

boka_kurs

las_mer_om_kursen

Juridikdagen Hotell


Hotell är beroende av bra rykte och trevlig service för att lyckas. I detta ingår givetvis att man hanterar juridiska frågor på ett professionellt och tryggt sätt – personal, kunder och gäster kommer påverkas av detta! Vi har tagit fram en utbildningsdag som ger grundläggande baskunskaper inom kommersiell juridik, men som profilerar sig mot dig som hotellansvarig.

las_mer_om_kursen

boka_kurs

las_mer_om_kursen

Juridikdagen Fastighet

itFastigheter är ofta värdefulla. Det är därför viktigt att vårda fastigheten väl, både rent fysiskt men även juridiskt. Det finns många olika särregleringar gällande fastigheter. Som ägare av en större fastighet som du utnyttjar kommersiellt så kommer du därför oundvikligen stöta på flertalet juridiska frågor. Den här utbildningsdagen är anpassad för dig som är fastighetsförvaltare, och har som fokus att ge dig bra baskunskap inom kommersiell juridik, med inriktning på fastigheter.

las_mer_om_kursen

boka_kurs

las_mer_om_kursen

Juridikdagen Bemanning

Konsult- och bemanningsföretag stöter ofta på juridiska frågor. Därför har vi en affärsjuridisk kursdag med fokus på just dig som är i bemanningsbranschen. En utbildningsdag om juridik anpassad för dig som jobbar inom ett konsult- och bemanningsföretag, där många olika rättsområden samspelar och där det kan vara svårt att hålla koll på allt.

las_mer_om_kursen

boka_kurs

las_mer_om_kursen

Juridikdagen Transport

itTransportbranschen har precis som alla andra branscher sina särskilda juridiska frågor, men berörs också av “klassiska” kommersiella juridiska problem såsom arbetsrättslagstiftning och allmän avtalsrätt. Under denna kursdag ger vi dig en bra grundlig genomgång av kommersiell juridik, med utgångspunkt mot juridiska frågor för transportföretag. En utbildningsdag om juridik anpassad för dig som jobbar inom transportbranschen, där många olika rättsområden samspelar och där det kan vara svårt att hålla koll på allt.

las_mer_om_kursen

boka_kurs

las_mer_om_kursen

Juridikdagen Generationsskifte

entreprenadUnder en heldag får du lyssna på erfarna affärsjurister som förklarar det viktigaste du bör veta inför skiftet av äganderollen för just ditt företag. En utbildningsdag anpassad för dig som planerar att överlämna din chefsposition till nästa generation. Ett generationsskifte kan medföra många möjligheter, men även risker och därför har vi tagit fram en kurs för dig som vill utnyttja möjligheterna och minimera riskerna.

las_mer_om_kursen

boka_kurs

las_mer_om_kursen

Juridikdagen Fordran och Tvist


Kursen behandlar en grundläggande fråga för alla företag: vad kan jag göra om kunden inte betalar?
Till att börja med måste man förstå den viktiga juridiska skillnaden mellan om kunden inte kan betala – på grund av insolvens eller bristande betalningsförmåga – eller om kunden inte vill betala. Träffa juridiska experter, andra företagsledare och skapa värdefulla kontakter.

las_mer_om_kursen

boka_kurs

las_mer_om_kursen

Juridikdagen 3:12-reglerna

Nyligen presenterade regeringens utredning ett förslag på hur reglerna avseende beskattning av utdelning och kapitalvinst för delägare i fåmansföretag ska ändras. Förändringarna innebär kraftiga regelskärpningar – bland annat höjd skatt samt begränsade möjligheter att beräkna sitt lågbeskattade utrymme. Enligt förslaget ska reglerna börja gälla 1 januari 2018, men vissa av förslagen måste beaktas redan under 2017. Det är därför av stor vikt för dig som företagare att redan nu ta fram en strategi för exempelvis hur vinster i företaget ska användas under kommande år. För att kunna göra detta behöver du veta vilka förändringar som kan bli aktuella.

las_mer_om_kursen

boka_kurs

las_mer_om_kursen

Ord från kursdeltagare

"Riktig bra kurs som var bra organiserad!
Det var ett bra upplägg och man lärde sig mycket tack vare de bra föreläsarna.
Lagom antal deltagare. Helnöjd med andra ord!"

− Anders Rosendahl - Robyte Rosendahl Bygg & Teknik

"En bra och bred blandning med det jag tror
är viktigast att ha med sig i dagliga arbete"

− Jonas Andersson - A Flygbränslehantering AB

"Relevant och pedagogiskt presenterat,
både fördjupning och helt ny information."

− Mi Inkinen - Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB

"Ämnena presenterades på ett lättförståeligt sätt
och det fanns tid till frågor och diskussioner."

− Tord Nylund

"Behöver mer juridisk kunskap i mitt vardagliga jobb, för ett snabbare och säkrare svar till mina kunders bästa.
Bra och förståelig kurs och även bra kursledare som kunde svara på alla frågor."

− Kärnhem AB - Karl-Johan Hilding
 Skräddarsydd kursdokumentation ingår
 Juridikdagen finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Umeå, Luleå, Växjö, Örebro, Kalmar, Linköping och nu även i Gävle!

Juridikdagen är en del av Trygghetspaketet

Trygghetspaketet är Allt om Juridiks flaggskepp. Där ingår en rad produkter och tjänster som hjälper dig och ditt företag att hantera och avvärja juridiska problem på ett effektivt sätt.